Thursday, 9 January 2020

FORMAT PENILAIAN LOMBA ADZAN

Advertisement

1. Ketentuan Lomba Adzan
 1. Peserta lomba terdiri dari 1 orang ikhwan.
 2. Masing-masing sekolah tidak diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu peserta.
 3. Adzan yang dibawakan adalah adzan subuh.
 4. Maksimal waktu tampil masing-masing peserta adalah 7 menit.       
2. Kriteria Penilaian Lomba Adzan
 1. Makhraj dan Tajwid
 2. Irama dan Suara
 3. Penjiwaan dan Penghayatan
no
Aspek-Aspek dalam Penilaian
Sistem Penilaian
Maksimal Penilaian 
Minimal Penilaian
1
Makhraj dan Tajwid
40 Poin
25 Poin
2
Irama dan Suara
35 Poin
15 Poin
3

Penjiwaan dan Penghayatan

25 Poin

10 Poin


Jumlah Keseluruhan Nilai
100 Poin
50 Poin

Nama                        : …………………………………………………………………………
Asal TPA                   : …………………………………………………………………………
Tempat tanggal lahir : ………………………………………………………………………..
                                   …………………………………………………………………………
Alamat                      : …………………………………………………………………………
No Telp /HP              : …………………………………………………………………………
Email                        : …………………………………………………………………………
Motto                        : …………………………………………………………………………
Hobi                          : …………………………………………………………………………

Perlombaan yang diikuti : (beri tanda √ pada lomba yang diikuti)           

 1. Lomba Adzan (Putra)
 2. Lomba Hafalan Surat – Surat Pendek
 3. Lomba Puisi Islami (Putri)
 4. Lomba PILDACIL
 5. Lomba Mewarnai   
 Sekian semoga bermanfaat untuk anda semuanya. 
Advertisement
Facebook Twitter Google+
 
Back To Top