Wednesday, 1 May 2019

Tulisan Asmaul Husna Arab Latin Indonesia dan Artinya | Bacaan Asmaul Husna

Advertisement
Tulisan Asmaul Husna dan Artinya - mediapustaka.com pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan 99 nama Asmaul Husna yang kita tahu dalam agama Islam, Asmaa'ul husna merupakan 99 nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang inda, jadi asma'ul husna adalah nama nama milik Allah yang baik lagi indah.

Allah berfirman, “Dia telah mengajari Adam seluruh nama” (Al –Baqarah [2]: 31) dan “Milik Allahlah nama – nama yang indah, dan mohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama – nama tersebut” (Al – A`raaf [7]: 180)

Rasulullah bersabda, “Allah mempunyai 99 nama, seratus kurang satu; barang siapa memahaminya akan masuk surga.” (Shahiih Bukhaari, Shahiih Muslim). Tentunya dalam memahaminya tidak hanya dengan ucapan saja tetapi juga dengan perbuatan dan tingkah laku kita.

Tulisan Asmaul Husna dan Artinya

Oleh karena itu mari kita mengenal dan menghafalkan Asmaul Husna yang bisa anda lihat di bawah ini :


No. Nama Arab Indonesia
Allah الله Allah
1Ar Rahman الرحمن Yang Maha Pengasih
2Ar Rahiim الرحيم Yang Maha Penyayang
3Al Malik الملك Yang Maha Merajai (bisa di artikan Raja dari semua Raja)
4Al Quddus القدوس Yang Maha Suci
5As Salaam السلام Yang Maha Memberi Kesejahteraan
6Al Mu`min المؤمن Yang Maha Memberi Keamanan
7Al Muhaimin المهيمن Yang Maha Mengatur
8Al `Aziiz العزيز Yang Maha Perkasa
9Al Jabbar الجبار Yang Memiliki Mutlak Kegagahan
10Al Mutakabbir المتكبر Yang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran
11Al Khaliq الخالق Yang Maha Pencipta
12Al Baari` البارئ Yang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
13Al Mushawwir المصور Yang Maha Membentuk Rupa (makhluknya)
14Al Ghaffaar الغفار Yang Maha Pengampun
15Al Qahhaar القهار Yang Maha Memaksa
16Al Wahhaab الوهاب Yang Maha Pemberi Karunia
17Ar Razzaaq الرزاق Yang Maha Pemberi Rezeki
18Al Fattaah الفتاح Yang Maha Pembuka Rahmat
19Al `Aliim العليم Yang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
20Al Qaabidh القابض Yang Maha Menyempitkan (makhluknya)
21Al Baasith الباسط Yang Maha Melapangkan (makhluknya)
22Al Khaafidh الخافض Yang Maha Merendahkan (makhluknya)
23Ar Raafi` الرافع Yang Maha Meninggikan (makhluknya)
24Al Mu`izz المعز Yang Maha Memuliakan (makhluknya)
25Al Mudzil المذل Yang Maha Menghinakan (makhluknya)
26Al Samii` السميع Yang Maha Mendengar
27Al Bashiir البصير Yang Maha Melihat
28Al Hakam الحكم Yang Maha Menetapkan
29Al `Adl العدل Yang Maha Adil
30Al Lathiif اللطيف Yang Maha Lembut
31Al Khabiir الخبير Yang Maha Mengenal
32Al Haliim الحليم Yang Maha Penyantun
33Al `Azhiim العظيم Yang Maha Agung
34Al Ghafuur الغفور Yang Maha Memberi Pengampunan
35As Syakuur الشكور Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai)
36Al `Aliy العلى Yang Maha Tinggi
37Al Kabiir الكبير Yang Maha Besar
38Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Memelihara
39Al Muqiit المقيت Yang Maha Pemberi Kecukupan
40Al Hasiib الحسيب Yang Maha Membuat Perhitungan
41Al Jaliil الجليل Yang Maha Luhur
42Al Kariim الكريم Yang Maha Pemurah
43Ar Raqiib الرقيب Yang Maha Mengawasi
44Al Mujiib المجيب Yang Maha Mengabulkan
45Al Waasi` الواسع Yang Maha Luas
46Al Hakiim الحكيم Yang Maha Maka Bijaksana
47Al Waduud الودود Yang Maha Mengasihi
48Al Majiid المجيد Yang Maha Mulia
49Al Baa`its الباعث Yang Maha Membangkitkan
50As Syahiid الشهيد Yang Maha Menyaksikan
51Al Haqq الحق Yang Maha Benar
52Al Wakiil الوكيل Yang Maha Memelihara
53Al Qawiyyu القوى Yang Maha Kuat
54Al Matiin المتين Yang Maha Kokoh
55Al Waliyy الولى Yang Maha Melindungi
56Al Hamiid الحميد Yang Maha Terpuji
57Al Muhshii المحصى Yang Maha Mengalkulasi (Menghitung Segala Sesuatu)
58Al Mubdi` المبدئ Yang Maha Memulai
59Al Mu`iid المعيد Yang Maha Mengembalikan Kehidupan
60Al Muhyii المحيى Yang Maha Menghidupkan
61Al Mumiitu المميت Yang Maha Mematikan
62Al Hayyu الحي Yang Maha Hidup
63Al Qayyuum القيوم Yang Maha Mandiri
64Al Waajid الواجد Yang Maha Penemu
65Al Maajid الماجد Yang Maha Mulia
66Al Wahid الواحد Yang Maha Tunggal
67Al Ahad الاحد Yang Maha Esa
68As Shamad الصمد Yang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta
69Al Qaadir القادر Yang Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan
70Al Muqtadir المقتدر Yang Maha Berkuasa
71Al Muqaddim المقدم Yang Maha Mendahulukan
72Al Mu`akkhir المؤخر Yang Maha Mengakhirkan
73Al Awwal الأول Yang Maha Awal
74Al Aakhir الأخر Yang Maha Akhir
75Az Zhaahir الظاهر Yang Maha Nyata
76Al Baathin الباطن Yang Maha Ghaib
77Al Waali الوالي Yang Maha Memerintah
78Al Muta`aalii المتعالي Yang Maha Tinggi
79Al Barru البر Yang Maha Penderma (Maha Pemberi Kebajikan)
80At Tawwaab التواب Yang Maha Penerima Tobat
81Al Muntaqim المنتقم Yang Maha Pemberi Balasan
82Al Afuww العفو Yang Maha Pemaaf
83Ar Ra`uuf الرؤوف Yang Maha Pengasuh
84Malikul Mulk مالك الملك Yang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta)
85Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
86Al Muqsith المقسط Yang Maha Pemberi Keadilan
87Al Jamii` الجامع Yang Maha Mengumpulkan
88Al Ghaniyy الغنى Yang Maha Kaya
89Al Mughnii المغنى Yang Maha Pemberi Kekayaan
90Al Maani المانع Yang Maha Mencegah
91Ad Dhaar الضار Yang Maha Penimpa Kemudharatan
92An Nafii` النافع Yang Maha Memberi Manfaat
93An Nuur النور Yang Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)
94Al Haadii الهادئ Yang Maha Pemberi Petunjuk
95Al Badii' البديع Yang Maha Pencipta Yang Tiada Bandingannya
96Al Baaqii الباقي Yang Maha Kekal
97Al Waarits الوارث Yang Maha Pewaris
98Ar Rasyiid الرشيد Yang Maha Pandai
99As Shabuur الصبور Yang Maha Sabar

Bacaan Asmaul Husna


Namun pengertian Asmaul husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, atau gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. ecara ringkas dan sederhana Asmaul Husna adalah sembilanpuluhsembilan nama baik Allah SWT.

Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya akan tetapi yang jelas adalah kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah ta'ala. Selain perbedaaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, bahkan 1.000 bahkan 4.000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat Dzat Allah SWT yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad. Asma'ul husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah.

Para ulama berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, umat Muslim tidak akan mudah menulis "Allah adalah ...", karena tidak ada satu hal pun yang dapat disetarakan dengan Allah, akan tetapi harus dapat mengerti dengan hati dan keterangan Al-Qur'an tentang Allah ta'ala. Pembahasan berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akal kita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang ditujukan pada Allah harus dipahami keberbedaannya dengan penggunaan wajar kata-kata itu. Allah itu tidak dapat dimisalkan atau dimiripkan dengan segala sesuatu

Para ulama menekankan bahwa Allah adalah sebuah nama kepada Dzat yang pasti ada namanya. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) pada-Nya. Dengan demikian, Allah Yang Memiliki Maha Tinggi. Tapi juga Allah Yang Memiliki Maha Dekat. Allah Memiliki Maha Kuasa dan juga Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat-sifat Allah dijelaskan dengan istilah Asmaaul Husna, yaitu nama-nama, sebutan atau gelar yang baik.

 Firman Allah SWT:

  1. “[yaitu] Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan dzikir hati menjadi tentram.” [Ar-Ra’d : 28]
  2. “Karena itu ingatlah kepadaKu, niscaya Aku akan ingat kepadamu.. [Al-Baqarah : 152] “Maka apabila kamu telah selesai shalat, ingatlah Allah di waktu berdiri,duduk dan di kala berbaring.”[An-Nisa:103]
  3. “Katakanlah olehmu,” Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian seru, Dia mempunyai Al-Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik).. [Al-Isra : 110]
Rasulullah bersabda:
  1. “Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat. Cara membersihkannya adalah dengan mengingat Allah [dzikrullah] ”
  2. “Qalbu berkarat karena dua hal yaitu lalai dan dosa. Dan pembersihnyapun dengan dua hal yaitu istighfar dan dzikrullah” [HR.Ibnu Ab’id dun ya Al-Baihaqi
Oleh karena itu, bagi kita yang beragama muslim sudah seharusnya mengetahui nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Araf ayat 180 :
"Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan".

Keutamaan Asmaul Husna
Allah S.w.t. Telah berfirman yang bermaksud:"ALLAH mempunyai Asmaa-Ul-Husna (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat ALLAH S.W.T.), maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaa-ul-husna itu." - (Surah Al-A'raf:180)

Dari Abu Hurairah R.a. ia berkata Nabi Muhammad S.a.w. Pernah bersabda:
"Sesungguhnya Allah S.w.t mempunyai 99 nama, yaitu seratus kurang satu, barangsiapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia kedalam syurga" - Riwayat Bukhari


Demikian Tulisan Asmaul Husna Arab Latin Indonesia dan Artinya yang bisa kami share pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk anda semuanya.
Advertisement
Facebook Twitter Google+
 
Back To Top